Vi skapar er drömträdgård.
Familjeföretaget som sköter om er utemiljö oavsett storlek.
Bland våra kunder finns allt från privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag.

Trädgårdsdesign

Vi hjälper er skapa er drömträdgård. Berätta era idéer och om hur ni vill kunna använda er trädgård så tar vi fram förslag och skisser. Inga projekt är för stora eller små! Tillsammans tar vi fram ett förslag där ni i detalj kan se utformning, val av växter, gångar, träd, belysning m.m

Trädgårdsskötsel

Vi utför all typ av trädgårdsarbete i er utemiljö såsom häckklippning, plantering, röjning, avverkning, gödning, ogräsrensning m.m.

Rut & Rot avdrag privatpersoner

Till trädgårdsarbete som ger rätt till rutavdrag räknas bl.a: 

  • häck- och gräsklippning samt krattning och ogräsrensning som utförs på tomt eller i trädgård i nära anslutning till bostaden.
  • klippning buskar, vattning och gödning i samband med klippning och ogräsrensning, höstgrävning av land och omgrävning av kompost.
  • arbetskostnad för bekämpning av mossa i gräsmatta oavsett om mossan bekämpas för hand, med maskin eller med kemiska medel.
  • beskärning, fällning och borttagande av träd och buskar.
  • röjning av sly, stubbfräsning och vedkapning.

Snickeri & markarbete

Vi utför även plattläggning, trädgårdsdammar, snickerier såsom tralldäck, staket, pergola m.m.

Hör av er med era tankar eller idéer så förverkligar vi era trädgårdsdrömmar. Klicka här